Anti

Het doel van de Anti-afhaakregeling waterschappen (AAFHAAK) is het tegengaan van kapitaalvernietiging van investeringen in rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) en het voorkomen van de stijging van de zuiveringsheffing en van de lasten voor gebonden lozers.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 20.11.2002 t/m 15.10.2023
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Waterschap
Verstrekt door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Anti-afhaakregeling waterschappen (AAFHAAK) is het tegengaan van kapitaalvernietiging van investeringen in rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) en het voorkomen van de stijging van de zuiveringsheffing en van de lasten voor gebonden lozers.

De regeling omvat regels waaraan waterschappen zich moeten houden indien zij een subsidie verlenen aan bedrijven die op rioolwaterzuiveringsinstallaties lozen en voornemens zijn om zelf te gaan (voor)zuiveren of te laten (voor)zuiveren. De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat het bedrijf het daarbij per kalenderjaar bepaalde aantal vervuilingseenheden op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap brengt.

De subsidie wordt verleend op de zuiveringsheffing om deze bedrijven te behouden voor de rwzi. De aan een bedrijf verleende jaarlijkse subsidie bedraagt per vervuilingseenheid ten hoogste 50% van het tarief per vervuilingseenheid.

Er is geen aanvraagprocedure vastgesteld. Om in aanmerking te komen voor de subsidie kan een bedrijf contact opnemen met het betreffende waterschap.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2019-03-11 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Waterschap.

Waterschap

Variabel
NEDERLAND

+