Ammoniakreductie in stallen voor vleeskalveren

Het doel van de regeling Ammoniakreductie in stallen voor vleeskalveren (ARSVL) is het stimuleren dat vleeskalverhouders een ammoniakreducerende eenheid aanschaffen.

Looptijd 01.07.2018 t/m 30.09.2023
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Vanaf 2020: € 0. Voor 2018/2019: € 7,5 miljoen.
Behandeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verstrekt door Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Ammoniakreductie in stallen voor vleeskalveren (ARSVL) is het stimuleren dat vleeskalverhouders een ammoniakreducerende eenheid aanschaffen.

De regeling valt onder Hoofdstuk 4, Titel 4.4 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies (REES) en wordt medegefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO).

In aanmerking komen vleeskalverhouders (een eigenaar van één of meerdere stallen waarin bedrijfsmatig vleeskalveren worden gehouden).

Subsidie kan worden verstrekt voor de aanschaf en installatie van een ammoniakreducerende eenheid door een vleeskalverenhouder.

De subsidie bedraagt 40% van de aanschaf- en installatiekosten tot een maximumbedrag van € 100.000 per vleeskalverenhouder.

Aanvragen konden tijdens de volgende aanvraagperiodes met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:

  • 1 oktober 2018 tot en met 30 oktober 2018;
  • 1 september 2019 tot en met 30 september 2019.

Laatst gewijzigd op 2021-06-03 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+