Active & Assisted Living Programme (Actief en ondersteund leven programma)

Doel van het Active & Assisted Living Programme (AAL 2) is de ontwikkeling van innovatieve, op ict gebaseerde, oplossingen voor ouderen en hun omgeving. Het gaat om producten en diensten die de kwaliteit van leven verbeteren en ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven.

Looptijd 01.01.2014 - onbepaald
Aanvraagtermijn Na publicatie oproep
Budget Voor 2021: € 21.019.900 (waarvan ongeveer € 700.000 voor Nederlandse deelnemers). Voor 2020: € 24.136.400 (waarvan ongeveer € 2,5 miljoen voor Nederlandse deelnemers).
Behandeld door AAL Central Management Unit
Verstrekt door Commissie van de Europese Unie/200
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Doel van het Active & Assisted Living Programme (AAL 2) is de ontwikkeling van innovatieve, op ict gebaseerde, oplossingen voor ouderen en hun omgeving. Het gaat om producten en diensten die de kwaliteit van leven verbeteren en ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

Daarnaast beoogt het programma de houdbaarheid van de sociale/zorgsector te bevorderen en de economische en industriële positie van Europese bedrijven op dit terrein versterken.

Het programma, een vervolg op het tussen 2008 en 2013 uitgevoerde Ambient Assisted Living Programme (AAL), is een Europees samenwerkingsprogramma waaraan wordt deelgenomen door een groot aantal landen. Het programma wordt gefinancierd door zowel de Europese Commissie als de deelnemende landen.

Ten opzichte van zijn voorganger kent AAL 2 een nieuwe benadering, waarbij in plaats van thema’s wordt uitgegaan van een zogeheten ‘challenge-led approach’. Dit biedt meer ruimte voor innovatie vanuit het veld.

In aanmerking voor subsidie komen consortia van minimaal drie onafhankelijke organisaties uit drie landen die participeren in de betreffende AAL-subsidieronde. In een consortium dienen in elk geval de volgende partners vertegenwoordigd te zijn:

  • een (eind)gebruikersorganisatie;
  • een marktgeoriënteerde bedrijfspartner;
  • een mkb-bedrijf (dit kan de hierboven genoemde bedrijfspartner zijn).


In consortia moet sprake zijn van een substantiële inzet van het bedrijfsleven (circa 50% van de mensmaanden) in verband met de time-to-market van twee tot drie jaar.

Projecten kunnen een omvang hebben van € 1 miljoen tot € 5 miljoen (totale kosten), met een maximum van € 2,5 miljoen aan subsidie per project. Voor Nederlandse partners – die worden gefinancierd door ZonMw – is in één project gezamenlijk maximaal € 200.000 beschikbaar.

Naast bovenstaande ‘traditionele’ AAL-projecten is er vanaf 2018 ook de mogelijkheid om ‘kleine’ samenwerkingsprojecten in te dienen, gericht op onder andere het exploreren van nieuwe ideeën en concepten, het ontwikkelen van nieuwe methodieken en het betrekken van nieuwe stakeholders. De ‘kleine’ samenwerkingsprojecten hebben een looptijd van 6 tot 9 maanden en kunnen ten hoogste € 300.000 steun tegemoet zien. Wel geldt voor deze nieuwe categorie een minder complexe administratieve verantwoording. Voor Nederlandse partners in één klein samenwerkingsproject is maximaal € 100.000 beschikbaar.

Aanvragen kunnen worden ingediend na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen. De aanvraagprocedure kent twee fases: een centrale Europese fase en een nationale fase.

In de eerste fase dienen internationale consortia een gezamenlijk projectvoorstel in via het centrale AAL elektronische invoersysteem. De ingediende projecten worden door internationale teams van experts beoordeeld en er wordt een selectie gemaakt op basis van kwaliteit en beschikbaar budget.

Nederlandse partners van geselecteerde projectvoorstellen worden in de tweede fase door ZonMw uitgenodigd tot het indienen van een subsidieaanvraag voor de Nederlandse partners van het project.

Laatst gewijzigd op 2021-01-07 — National NL eligibility criteria 2021 toegevoegd

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij AAL Central Management Unit.

AAL Central Management Unit

Rue du Luxembourg 3
B-1000 Brussel
België

+