Programma voor de interne markt (2021‑2027)

Met het Programma voor de interne markt (SMP) wil de EU burgers, consumenten, bedrijven en overheden in staat stellen de marktintegratie optimaal te benutten.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Na publicatie oproep
Budget Voor 2021 t/m 2027: € 4.208.041.000 in lopende prijzen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Met het Programma voor de interne markt (SMP) wil de EU burgers, consumenten, bedrijven en overheden in staat stellen de marktintegratie optimaal te benutten.

SMP is de opvolger van zes programma’s, waaronder het Europees programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (COSME) en het Europees Statistisch Programma.

De doelen van het programma zijn:

  • het verbeteren van het beheer en de werking van de interne markt;
  • het versterken van het concurrentievermogen van het bedrijfsleven (met name kleine en middelgrote ondernemingen);
  • het tot stand brengen van hoogwaardige Europese normen;
  • het beter beschermen van consumenten;
  • het verbeteren van de gezondheid van mensen, dieren en planten;
  • het bevorderen van de beschikbaarheid van degelijke, betrouwbare en tijdige statistische gegevens.


Het maximale financieringspercentage varieert en is vastgelegd in het werkprogramma.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep bij het Europees Uitvoerend Agentschap Innovatieraad en het mkb (EISMEA) dan wel het Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid (HaDEA) worden ingediend.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-02-23 — Nieuwe oproep 'SME friendly training for Central Purchasing Bodies (CPBs)'

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Programma voor de interne markt (2021‑2027).

Programma voor de interne markt (2021‑2027)

+