Voucherregeling MKB Fryslân

De Voucherregeling MKB Fryslân 2020 (MKBFR) heeft als doel Friese mkb-ondernemingsactiviteiten op het gebied van innovatie, bedrijfsontwikkeling of strategisch HR te stimuleren.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 20.03.2018 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2020: € 850.194 (€ 550.194 voor innovatie-advies en bedrijfsontwikkeling [activiteiten a en b], € 300.000 voor strategisch HR [activiteiten c t/m f]). Voor 2019: € 1.125.000 (€ 825.000 voor innovatie en bedrijfsontwikkeling, € 300.000 voor strategisch HR)
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Provincie Friesland
  • 299 open subsidies aangeboden
  • 86 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De Voucherregeling MKB Fryslân 2020 (MKBFR) heeft als doel Friese mkb-ondernemingsactiviteiten op het gebied van innovatie, bedrijfsontwikkeling of strategisch HR te stimuleren.

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen die op het moment van ontvangst van de aanvraag een vestiging hebben in de provincie Friesland en vanuit deze vestiging ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die zien op:

  • a. bedrijfsontwikkeling: het opstellen van een financieringsplan, procesoptimalisatieplan of bedrijfsplan;
  • b. innovatie-advies: het inwinnen van advies ten behoeve van voor de onderneming nieuwe kennis met betrekking tot nieuwe producten, productieprocessen of diensten, of de vernieuwing daarvan;
  • c. het opstellen van een strategisch HR-beleidsplan en/of de implementatie hiervan;
  • d. deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR-taken en/of medewerkers die HR-taken gaan uitvoeren, niet zijnde professionele HR-functionarissen;
  • e. deelname aan een minimaster ondernemersontwikkeling waarin het onderwerp HR onderdeel uitmaakt van het programma of de opleiding;
  • f. omscholing of bijscholing van medewerkers die gericht is op het versterken of vergroten van de inzetbaarheid van deze medewerkers, anders dan bedoeld onder sub d, binnen de organisatie van de aanvrager. Daarbij worden nieuwe vaardigheden en taken aangeleerd die ingezet kunnen worden binnen de huidige functie of binnen een andere functie.


De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 500 en een maximum van € 2500.

Aanvragen kunnen tijdens een openstelling worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-04-01 — Wijziging regeling en wijziging openstelling 2020, zodat de regeling voortaan ook gebruikt kan worden voor het om- of bijscholen van personeel

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+