Uitvoeringsregeling vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0

De Uitvoeringsregeling vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0 (IBDO3DR) heeft tot doel om de Drentse economie binnen de provinciale economische speerpunten te stimuleren. Drentse mkb-ondernemers worden door het inhuren van een kennisleverancier voor het geven van advies gestimuleerd tot groei, innovatie of het creëren van een nieuwe afzetmarkt.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.08.2019 t/m 31.12.2021
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2020: € 200.000 (optie 1), € 400.000 (optie 2), € 75.000 (aanvragen onder thema 'energie' optie 1 en optie 2). Voor 2019: € 100.000 (optie 1), € 100.000 (optie 2).
Behandeld door Provincie Drenthe
Verstrekt door Provincie Drenthe
 • 299 open subsidies aangeboden
 • 86 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

De Uitvoeringsregeling vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0 (IBDO3DR) heeft tot doel om de Drentse economie binnen de provinciale economische speerpunten te stimuleren. Drentse mkb-ondernemers worden door het inhuren van een kennisleverancier voor het geven van advies gestimuleerd tot groei, innovatie of het creëren van een nieuwe afzetmarkt.

De Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 (Asv) is van toepassing op deze regeling. De regeling vervangt de Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl (IBDO2DR).

Subsidie kan worden aangevraagd door Drentse mkb-ondernemers voor de inhuur van een kennisleverancier die advies levert ten behoeve van:

 • groei (ook gericht op bedrijfsopvolging of bedrijfsovername); of
 • innovatie; of
 • het creëren van een nieuwe afzetmarkt.


Alleen activiteiten die zich richten op één of meerdere van de volgende thema’s komen voor subsidie in aanmerking:

 • agribusiness;
 • groene chemie;
 • circulaire economie;
 • energie;
 • digitalisering;
 • High Tech Systems & Materials (HTSM);
 • gezondheidseconomie;
 • vrijetijdseconomie;
 • logistiek.


Eenmanszaken zonder personeel zijn gevrijwaard van de bovenstaande voorwaarde met betrekking tot de verplichte thema’s.

De aanvrager kan kiezen uit twee soorten subsidies:

 • optie 1: de hoogte van de subsidie wordt bepaald door de hoogte van de subsidiabele kosten van het advies met een maximum van € 2000, waarbij de aanvrager zorg draagt voor een eigen bijdrage van € 800;
 • optie 2: de hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5000, waarbij de aanvrager zorgt draagt voor een eigen bijdrage die ten minste net zo hoog is als de verstrekte subsidie.


Voor eenmanszaken zonder personeel is alleen optie 1 beschikbaar en wordt de hoogte van de subsidie bepaald door de hoogte van de subsidiabele kosten van het advies met een maximum van € 1000, waarbij de aanvrager zorg draagt voor een eigen bijdrage van € 300. Voor eenmanszaken zonder personeel die zich bevinden in de primaire landbouwsector, is de beperkte hoogte van de subsidie met een maximum van € 1000 niet van toepassing, voor zover het bedrijfsopvolging betreft.

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-06-15 — Wijziging regeling + wijziging subsidieplafond 2020

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Drenthe.

Provincie Drenthe

Westerbrink 1
9405 BJ ASSEN
NEDERLAND

+