Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe

De Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe (ASBESTDR) heeft tot doel om bij te dragen aan de verwijdering van asbestdaken in Drenthe.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 15.11.2017 t/m 31.12.2020
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 1 juli 2020 tot 1 januari 2021: € 1,5 miljoen. Voor de gehele looptijd: € 27,5 miljoen.
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Provincie Drenthe
  • 299 open subsidies aangeboden
  • 86 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe (ASBESTDR) heeft tot doel om bij te dragen aan de verwijdering van asbestdaken in Drenthe.

Subsidie kan worden verstrekt aan iedereen die eigenaar is van een gebouw met een asbestdak dat is gelegen binnen de provincie Drenthe, alsmede vereniging van eigenaren (VVE) binnen de provincie Drenthe.

Subsidie is beschikbaar in de vorm van een laagrentende lening ter dekking van de kosten voor de volgende activiteiten:

  • a. inventarisatie van een asbestdak door een gecertificeerd bedrijf;
  • b. onderzoek in kader van Natuurtoets (Wet Natuurbescherming);
  • c. de sanering van een asbestdak en daarbij behorende eindcontrole door een gecertificeerd bedrijf;
  • d. de sloop van een gebouw met een asbestdak. Echter alleen als onderdeel van het asbestsaneringsproject;
  • e. het aanbrengen van een nieuw dak, eventueel inclusief isolatie. Echter alleen als onderdeel van het asbestsaneringsproject;
  • f. de voorbereiding en het saneren van bodemverontreiniging als gevolg van erosie van het asbestdak.


Wanneer subsidie wordt verleend met toepassing van de De-minimisverordening, bedraagt de hoogte van de lening maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een minimumbedrag van € 2500 tot een maximumbedrag van € 60.000. Subsidies tot € 20.000 worden verstrekt in de vorm van een consumptieve lening. Subsidies van meer dan € 20.000 worden verstrekt in de vorm van een hypothecaire lening.

Aanvragen kunnen doorlopend met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Aanvragen worden afgehandeld op basis van volgorde van datum van binnenkomst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-07-06 — Officiële publicatie van verlenging regeling tot 1 januari 2021 + subsidieplafond voor 1 juli 2020 tot 1 januari 2021

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+