Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie 2019

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie 2019 (VALORISATIE19) is dat mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen tot meer kansrijke innovaties komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten.

Looptijd 15.05.2019 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 8 miljoen
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
  • 319 open subsidies aangeboden
  • 82 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie 2019 (VALORISATIE19) is dat mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen tot meer kansrijke innovaties komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten.

De uitvoeringsregeling is een uitwerking van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland (OPNOORD).

De uitvoeringsregeling is gericht op de specifieke doelstelling C: Meer innovatie en valorisatie in het mkb binnen de in de RIS3 geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen én specifieke doelstelling D: Een hoger aandeel van de innovaties in Noord-Nederland is gericht op CO2-reductie binnen de in de RIS3 geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen.

In aanmerking voor subsidie komen natuurlijke ondernemingsvormen en rechtspersonen.

Subsidie is beschikbaar voor de volgende activiteiten:

  • innovatietrajecten, gericht op ontwikkeling van nieuwe producten, concepten, technologieën en diensten;
  • testen van innovatieve toepassingen in de praktijkomgeving gericht op valorisatie van nieuwe technieken, indien het testen een logisch onderdeel is van een innovatietraject.


De hoogte van de subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 100.000.

Aanvragen kunnen van 15 mei 2019 tot en met 1 juli 2020 (17.00 uur) met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Laatst gewijzigd op 2019-05-21 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+