Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen 2019

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen 2019 (PROEFTUIN19) is om innovatieclusters te ondersteunen bij het opzetten, uitbouwen of verbeteren dan wel onderling (beter) verbinden van proeftuinen.

Looptijd 15.05.2019 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 4 miljoen
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
  • 319 open subsidies aangeboden
  • 82 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen 2019 (PROEFTUIN19) is om innovatieclusters te ondersteunen bij het opzetten, uitbouwen of verbeteren dan wel onderling (beter) verbinden van proeftuinen.

De uitvoeringsregeling is een uitwerking van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland (OPNOORD).

De uitvoeringsregeling is gericht op de specifieke doelstelling C: Meer innovatie en valorisatie in het MKB én doelstelling D: Een hoger aandeel van de innovaties in Noord-Nederland is gericht op CO2-reductie binnen de in de RIS3 geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen.

In aanmerking voor ondersteuning komen natuurlijke ondernemingsvormen en rechtspersonen.

Voor subsidie komt in aanmerking een activiteit waarbinnen:

  • a. een proeftuin in Noord-Nederland wordt opgezet, uitgebouwd of verbeterd; of
  • b. proeftuinen, waarvan ten minste één proeftuin in Noord-Nederland staat, onderling met elkaar worden verbonden; of
  • c. de verbinding tussen proeftuinen, waarvan ten minste één proeftuin in Noord-Nederland staat, onderling wordt verbeterd.


De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 200.000 per project.

Aanvragen kunnen van 15 mei 2019 tot en met 1 juli 2020 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend via het webportal van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2019-05-21 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+