Uitvoeringsregeling OP EFRO Kennisontwikkeling 2019

De Uitvoeringsregeling OP EFRO Kennisontwikkeling 2019 (KENNIS19) heeft tot doel dat méér noordelijke mkb’ers aan kennisontwikkeling gaan doen. Dat houdt in dat zij hun kennispositie gaan versterken door samen met andere ondernemers en/of kennisinstellingen nieuwe kennis aan te boren, te genereren en naar binnen te halen.

Looptijd 15.05.2019 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 4 miljoen
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
  • 319 open subsidies aangeboden
  • 82 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De Uitvoeringsregeling OP EFRO Kennisontwikkeling 2019 (KENNIS19) heeft tot doel dat méér noordelijke mkb’ers aan kennisontwikkeling gaan doen. Dat houdt in dat zij hun kennispositie gaan versterken door samen met andere ondernemers en/of kennisinstellingen nieuwe kennis aan te boren, te genereren en naar binnen te halen.

De uitvoeringsregeling is een uitwerking van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland (OPNOORD).

De uitvoeringsregeling is gericht op de specifieke doelstelling B: Betere kennispositie van het MKB door samen met andere bedrijven en/of kennisinstellingen kennis aan te boren, te genereren en naar binnen te halen binnen de in de RIS3 geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen.

Subsidie is beschikbaar voor natuurlijke ondernemingsvormen en rechtspersonen.

Op basis van de uitvoeringsregeling is subsidie beschikbaar voor:

  • voorwaardenscheppende projecten: projecten die gunstige randvoorwaarden creëren voor het ontstaan van op kennisontwikkeling en op innovatie gerichte samenwerkingsprojecten;
  • kennisontwikkelingsprojecten: projecten die zich richten op kennisontwikkeling, zijnde onderzoeksprojecten of andersoortige projecten waarin kennisontwikkeling centraal staat.


De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten en bedraagt minimaal € 100.000.

Aanvragen kunnen van 15 mei 2019 tot en met 1 juli 2020 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Laatst gewijzigd op 2019-05-21 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+