Uitvoeringsregeling OP EFRO Human Capital 2019

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Human Capital 2019 (HUMANCAPITAL19) is het stimuleren van samenwerking tussen publieke en private partijen om de toekomstige arbeidsmarktvraag beter en structureel boven tafel te krijgen, of vraag en aanbod van hoogopgeleid personeel beter op elkaar af te stemmen, of de kwaliteit van het aanbod toekomstbestendig te maken, waarbij de behoefte van het mkb in Noord-Nederland leidend is.

Looptijd 15.05.2019 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 2 miljoen
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
  • 319 open subsidies aangeboden
  • 82 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Human Capital 2019 (HUMANCAPITAL19) is het stimuleren van samenwerking tussen publieke en private partijen om de toekomstige arbeidsmarktvraag beter en structureel boven tafel te krijgen, of vraag en aanbod van hoogopgeleid personeel beter op elkaar af te stemmen, of de kwaliteit van het aanbod toekomstbestendig te maken, waarbij de behoefte van het mkb in Noord-Nederland leidend is.

De regeling is een uitwerking van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland (OPNOORD).

De regeling is gericht op de specifieke doelstelling A: het bevorderen van meer, betere en structurelere samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in het regionale innovatiesysteem, teneinde de arbeidsvraag en het hoogopgeleide arbeidsaanbod (hbo en wo) permanent beter op elkaar af te stemmen binnen de maatschappelijke uitdagingen.

Voor subsidie komt in aanmerking het samenwerken tussen ten minste één hoger onderwijsinstelling en ten minste één andere partij dat ten doel heeft de toekomstige arbeidsmarktvraag beter en structureel boven tafel te krijgen, vraag en aanbod van hoogopgeleid personeel beter op elkaar af te stemmen of de kwaliteit van het aanbod toekomstbestendig te maken. De volgende activiteiten zijn subsidiabel:

  • het bevorderen van de structurele samenwerking tussen eenheden die een economische activiteit uitoefenen en het onderwijs; of
  • de ontwikkeling van methodes en instrumenten die tot doel hebben de aansluiting tussen de arbeidsvraag en het hoogopgeleide arbeidsaanbod structureel te verbeteren.


De effecten van het project komen ten goede aan Noord-Nederland en hebben specifiek betrekking hebben op het mkb in Noord-Nederland.

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten en bedraagt minimaal € 100.000.

Aanvragen kunnen van 15 mei 2019 tot en met 1 juli 2020 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend via het webportal van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2019-05-21 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+