Uitvoeringsregeling subsidie behoud/herbestemming karakteristiek bezit Drenthe 2017

De Uitvoeringsregeling subsidie behoud/herbestemming karakteristiek bezit Drenthe 2017-2020 (BHKBDR) heeft tot doel karakteristiek bezit in Drenthe te behouden en (dreigende) leegstand en verval hiervan te voorkomen door herbestemming te stimuleren.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.06.2017 t/m 31.12.2020
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2020: € 1.313.935 (€ 713.935 voor restauratie rijksmonumenten + € 600.000 voor herbestemming). Voor 2019: € 1.238.935 (€ 738.935 voor restauratie rijksmonumenten + € 500.000 voor herbestemming).
Behandeld door Provincie Drenthe
Verstrekt door Provincie Drenthe
 • 322 open subsidies aangeboden
 • 84 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

De Uitvoeringsregeling subsidie behoud/herbestemming karakteristiek bezit Drenthe 2017-2020 (BHKBDR) heeft tot doel karakteristiek bezit in Drenthe te behouden en (dreigende) leegstand en verval hiervan te voorkomen door herbestemming te stimuleren.

De Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 is van toepassing op deze regeling.

In aanmerking voor subsidie komen natuurlijke personen en rechtspersonen, niet zijnde een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Subsidie is beschikbaar voor:

 • behoud: bouwwerkzaamheden die leiden tot onderhoud, restauratie en/of het nemen van energiebesparende maatregelen (verduurzaming) van karakteristiek bezit;
 • herbestemming: bouwwerkzaamheden die leiden tot het geschikt maken van karakteristiek bezit voor een andere- of nevenfunctie (renovatie/verbouw).


De hoogte van de subsidie bedraagt per soort pand:

 • rijksmonument:
  • geldbedrag behoud/herbestemming, maximaal per monumentnummer: € 150.000;
  • lening herbestemming, maximaal per monumentnummer: € 50.000.
 • provinciaal monument (lening):
  • behoud, maximaal per monumentnummer: € 150.000;
  • behoud/herbestemming, maximaal per monumentnummer: € 350.000.
 • gemeentelijk monument (lening):
  • behoud/herbestemming maximaal per monumentnummer: € 150.000.
 • beeldbepalend pand (lening):
  • behoud/herbestemming per pand: € 150.000.


Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2019-12-12 — Subsidieplafond 2020

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Drenthe.

Provincie Drenthe

Westerbrink 1
9405 BJ ASSEN
NEDERLAND

+