Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2021

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2021 (TSMS) is het verstrekken van financiële bijdragen aan bedrijven ter stimulering van een blijvende modal shift.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.04.2021 t/m 31.12.2021
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget Voor 2021: € 1,5 miljoen (weg naar water), € 1 miljoen (weg naar spoor)
  • 319 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2021 (TSMS) is het verstrekken van financiële bijdragen aan bedrijven ter stimulering van een blijvende modal shift.

De regeling richt zich hoofdzakelijk op de goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost (de hoofdwegen, spoorwegen en vaarwegen tussen de haven van Rotterdam naar Duitsland via regio’s Arnhem-Nijmegen en Venlo). Daarnaast kunnen er ook activiteiten in aanmerkingen komen die inzetten op de verplaatsing van weg naar spoor in overige delen van Nederland.

Op de regeling is het Kaderbesluit subsidies I en M van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door partijen die bedrijfsmatig goederen willen gaan vervoeren via de binnenvaart of het spoor. De verladers die hierbij betrokken zijn zullen in de regel slechts enkele containers per week met goederen laten vervoeren. Naar verwachting zullen daarom met name samenwerkingsverbanden van verladers, vervoerders en eventueel terminalbedrijven een bijdrage vanuit de regeling aanvragen.

Subsidie wordt verstrekt ter stimulering van een blijvende modal shift:

  • van de weg naar het water op de Goedere(vervoer)ncorridor Oost en Goederen(vervoer)corridor Zuid-Oost van in totaal minimaal 2000 TEU per dag;
  • van de weg naar het spoor van 200TEU/dag.


De subsidie bedraagt ten hoogste € 500.000 per project.

Aanvragen kunnen van 1 april tot en met 1 september 2021 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Stichting Connekt. Subsidieverdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-03-26 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2021.

Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2021

+