Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLDS) is het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers door hun kosteloos scholingstrajecten aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid of opdrachten.

Looptijd 05.09.2020 t/m 31.12.2021
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget € 34 miljoen (€ 17 miljoen per aanvraagtijdvak)
Behandeld door Uitvoering Van Beleid
Verstrekt door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • 299 open subsidies aangeboden
 • 86 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLDS) is het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers door hun kosteloos scholingstrajecten aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid of opdrachten.

De regeling maakt deel uit van het flankerende tijdelijke coronacrisispakket NL leert door, waarvoor € 50 miljoen beschikbaar is. Dit crisispakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing. In deze regeling is het onderdeel online scholing uitgewerkt. Het onderdeel ontwikkeladvies is in de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (NLDOA) uitgewerkt.

Aanvragen voor de categorieën A en B kunnen worden ingediend door opleiders en opleiderscollectieven. Aanvragen voor categorie C kunnen worden ingediend door samenwerkingsverbanden tussen opleiders enerzijds en O&O-fondsen, verenigingen van werkgevers en werknemers, brancheorganisaties of andere rechtspersonen anderzijds.

Subsidie wordt verstrekt voor het geven van scholing aan deelnemers. Om te zorgen dat de opleider een subsidiebedrag ontvangt dat ook past bij de intensiviteit en duur van de opleiding, training of cursus die aangeboden wordt, zijn de scholingstrajecten in drie categorieën onderverdeeld:

 • Categorie A: leerpakketten en abonnementen;
 • Categorie B: vaardigheden (verder) ontwikkelen;
 • Categorie C: omvangrijke scholingstrajecten.


Voor elk afgerond scholingstraject is een vast subsidiebedrag beschikbaar. De hoogte van dit subsidiebedrag hangt af van de categorie waaronder dat scholingstraject valt:

 • Categorie A: € 150 per deelnemer die een e-learning of module binnen het leerpakket of abonnement heeft afgerond;
 • Categorie B: € 500 per deelnemer die de scholing heeft afgerond;
 • Categorie C: € 1000 per deelnemer die de activiteit heeft afgerond. Deze vergoeding zal niet voor alle omscholingstrajecten geheel toereikend zijn. In de regeling is opgenomen dat het aanbod onder categorie C een waarde moet hebben van minimaal € 1000 per scholingstraject en dat de gemiddelde waarde van het aanbod in de catalogus minimaal € 1250 moet bedragen Dit betekent dat het samenwerkingsverband de vergoeding moet aanvullen met private middelen.


Het maximale subsidiebedrag voor een subsidieaanvraag van een individuele opleider of een collectief van opleiders is vastgesteld op € 1,5 miljoen. Dit betekent dat een subsidieaanvrager (individuele opleider of opleiderscollectief) voor ongeveer 4000 scholingstrajecten subsidie kan aanvragen, afhankelijk of de scholingstrajecten onder categorie A of B vallen. Het maximale subsidiebedrag voor een subsidieaanvraag van samenwerkingsverbanden is vastgesteld op € 2 miljoen. Dit betekent dat een samenwerkingsverband voor maximaal 2000 scholingstrajecten subsidie kan aanvragen.

Subsidieaanvragen kunnen met behulp van een elektronisch aanvraagformulier worden ingediend bij Uitvoering van Beleid (UVB). Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst, waarbij alleen volledige aanvragen in behandeling worden genomen. De volgende aanvraagtijdvakken zijn vastgesteld:

 • Opleiders en opleiderscollectieven: van 1 oktober 2020 tot en met 15 oktober 2020 (17.00 uur);
 • Samenwerkingsverbanden: van 2 november 2020 tot en met 16 november 2020 (17.00 uur).

Laatst gewijzigd op 2020-09-04 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Agentschap SZW.

Agentschap SZW

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Nederland

+