Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (NLDOA) is om de gevolgen van de coronacrisis te helpen verzachten door mensen te ondersteunen om zich te (her)oriënteren op hun actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.08.2020 t/m 31.03.2021
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget € 14 miljoen
Behandeld door Uitvoering Van Beleid
Verstrekt door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • 299 open subsidies aangeboden
  • 86 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (NLDOA) is om de gevolgen van de coronacrisis te helpen verzachten door mensen te ondersteunen om zich te (her)oriënteren op hun actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

De regeling maakt deel uit van het flankerende tijdelijke coronacrisispakket NL leert door, waarvoor € 50 miljoen beschikbaar is. Dit crisispakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing. In deze regeling is het onderdeel ontwikkeladvies uitgewerkt. Het onderdeel online scholing is uitgewerkt in de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLDS).

De regeling biedt werkenden, waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers, én niet werkenden de mogelijkheid een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Zij kunnen een ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs.

Het ontwikkeladvies is bedoeld om inzichtelijk te maken welke kansen iemand heeft op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de loopbaanstappen die iemand kan zetten of welke ondernemerskansen er zijn. Ontwikkeladviezen kunnen mensen helpen om zich beter bewust te worden van hun actuele mogelijkheden en om te helpen nagaan of – en zo ja welke – (online) scholing daarvoor nodig is.

Subsidie voor het geven van de ontwikkeladviezen kan worden aangevraagd door een loopbaanadviseur, diens werkgever of zijn gemachtigde.

Voordat een subsidieaanvraag wordt ingediend en voordat een ontwikkeladviestraject wordt gestart, registreert de loopbaanadviseur op de website www.ontwikkeladviesportaal.nl de ontwikkeladviestrajecten die hij zal geven. De periode waarin zo’n registratie kan worden gedaan, eindigt op 31 december 2020 (17.00 uur) of eerder als het subsidieplafond al bereikt is.

De subsidie bedraagt € 700 per afgerond ontwikkeladviestraject.

Subsidieaanvragen kunnen van 1 oktober 2020 tot en met 1 maart 2021 (17.00 uur) met behulp van een elektronisch aanvraagformulier worden ingediend bij Uitvoering van Beleid (UVB). Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst, waarbij alleen volledige aanvragen in behandeling worden genomen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-09-04 — Wijziging: verduidelijken van de arbeidsmarktscan (opgenomen in Bijlage 1)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Agentschap SZW.

Agentschap SZW

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Nederland

+