Tijdelijke regeling aankoop

Het doel van de Tijdelijke regeling aankoop- en productiekostenbudget buitenlandse literatuur voor uitgevers (BLNL) is literaire uitgevers te ondersteunen bij de aankoop- of productiekosten van buitenlandse titels, zodat het aantal literaire vertalingen in het Nederlands op peil blijft in tijden waarin de gebruikelijke acquisitie- en distributiekanalen voor literaire uitgaves ingrijpend zijn beperkt als gevolg van de maatregelen in verband met de uitbraak van het virus SARS-CoV-2.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.03.2021 t/m 31.03.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 270.000
  • 319 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Tijdelijke regeling aankoop- en productiekostenbudget buitenlandse literatuur voor uitgevers (BLNL) is literaire uitgevers te ondersteunen bij de aankoop- of productiekosten van buitenlandse titels, zodat het aantal literaire vertalingen in het Nederlands op peil blijft in tijden waarin de gebruikelijke acquisitie- en distributiekanalen voor literaire uitgaves ingrijpend zijn beperkt als gevolg van de maatregelen in verband met de uitbraak van het virus SARS-CoV-2.

Ondersteuning kan alleen worden aangevraagd door uitgeverijen die tussen 1 januari 2017 en 1 maart 2021 een literaire vertaling hebben gepubliceerd of in voorbereiding hebben bestemd voor de Nederlandse markt, en die voor dat werk een uitgave-overeenkomst hebben afgesloten met een vertaler die daarvoor een subsidie heeft ontvangen van het Letterenfonds op grond van de Regeling projectsubsidies voor literaire vertalingen.

Een aanvrager kan subsidie aanvragen voor € 2500 per boektitel en voor maximaal drie boektitels, dus in totaal kan aan een aanvrager maximaal € 7500 worden toegekend.

Aanvragen kunnen van 15 maart 2021 tot 15 juni 2021 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Letterenfonds. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-03-19 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Nederlands Letterenfonds.

Nederlands Letterenfonds

Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR AMSTERDAM
Postbus 16588

+