Tijdelijk steunfonds lokale informatievoorziening

Het doel van het Tijdelijk steunfonds lokale informatievoorziening (TSLI) is het bieden van ondersteuning aan lokale huis-aan-huisbladen, lokale nieuwsbladen en lokale nieuwswebsites die zijn getroffen door de Covid-19 crisis.

Looptijd 15.03.2020 t/m 15.12.2020
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget Voor 2020: € 35 miljoen
Behandeld door Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
Verstrekt door Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
  • 296 open subsidies aangeboden
  • 86 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Tijdelijk steunfonds lokale informatievoorziening (TSLI) is het bieden van ondersteuning aan lokale huis-aan-huisbladen, lokale nieuwsbladen en lokale nieuwswebsites die zijn getroffen door de Covid-19 crisis.

Op basis van het steunfonds kan aan huis-aan-huisbladen, lokale nieuwsbladen, lokale nieuwswebsites en lokale publieke media-instellingen op aanvraag een eenmalige tegemoetkoming in de vorm van een krediet worden verstrekt ter dekking van noodzakelijke kosten om de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen. Een aanvrager komt alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de aanvrager heeft als hoofdactiviteit het vergaren en publiceren van nieuws en informatie ten behoeve van het algemene publiek en speelt daarmee een vitale rol in de lokale nieuws- en informatievoorziening; en
  • de continuïteit van de bestaande informatievoorziening is in gevaar als direct gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van Covid-19.


Een verleend krediet wordt achteraf omgezet in een uitkering indien is voldaan aan alle voorwaarden.

De tegemoetkoming bedraagt € 0,33 tot € 0,66 maal de grootte van de oplage, maar in alle gevallen minimaal € 4000. De tegemoetkoming voor lokale nieuwswebsites bedraagt een vast bedrag van € 4000.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagronde met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Laatst gewijzigd op 2020-10-07 — Beleidsregel vierde tijdelijk steunfonds lokale informatievoorziening

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Koninginnegracht 46
2514 AD Den Haag
Nederland

+