Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2020 softwareontwikkeling (VIA 2020 softwareontwikkeling)

Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2020 softwareontwikkeling (VIA2020SO) is het stimuleren van innovatie op het gebied van softwareontwikkeling bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 04.05.2020 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 2 miljoen
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Provincie Drenthe
  • 298 open subsidies aangeboden
  • 86 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2020 softwareontwikkeling (VIA2020SO) is het stimuleren van innovatie op het gebied van softwareontwikkeling bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Op de regeling – een uitwerking van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland (OPNOORD) – is de Algemene subsidieregeling SNN 2019 (ASR SNN 2019) van toepassing.

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen die op het moment van aanvragen een vestiging hebben in de provincies Drenthe, Fryslân of Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die:

  • bijdragen aan de Research and Innovation Strategy for Smart Specialization Noord -Nederland (RIS3) en de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA); en
  • zien op ontwikkeling van:
    • een softwarematig product of dienst, dat nieuw is voor de onderneming; of
    • proof-of-concept software, oftewel een digitale code, uitsluitend voor het aantonen van het technische werkingsprincipe van een voorgestelde oplossing, voorafgaand aan de ontwikkeling van een product of dienst.


De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 50.000 per project.

Aanvragen kunnen van 4 mei 2020 tot en met 31 december 2021 via een webportal worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-04-06 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+