Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 softwareontwikkeling (VIA 2019 softwareontwikkeling)

Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 softwareontwikkeling (VIA2019SO) is het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren tot innovatie op het gebied van softwareontwikkeling.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 11.06.2019 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 3 miljoen
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Provincie Drenthe
  • 320 open subsidies aangeboden
  • 78 adviseurs stand-by
  • Gratis account

Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 softwareontwikkeling (VIA2019SO) is het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren tot innovatie op het gebied van softwareontwikkeling.

Op de regeling – een uitwerking van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland (OPNOORD) – is de Algemene subsidieregeling SNN 2019 (ASR SNN 2019) van toepassing.

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen die op het moment van aanvragen een vestiging hebben in de provincies Drenthe, Fryslân of Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die:

  • bijdragen aan de Research and Innovation Strategy for Smart Specialization Noord -Nederland (RIS3) en de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA); en
  • zien op de ontwikkeling van:
    • een softwarematig product of dienst, dat nieuw is voor de onderneming; of
    • proof-of-concept software.


De effecten van een te ondersteunen project moeten neerslaan in de provincies Drenthe, Fryslân of Groningen.

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 50.000 per project.

Aanvragen kunnen van 11 juni tot en met 31 december 2019 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2019-06-06 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+