Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 softwareontwikkeling (VIA 2019 softwareontwikkeling)

Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 softwareontwikkeling (VIA2019SO) is het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren tot innovatie op het gebied van softwareontwikkeling.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 11.06.2019 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 3 miljoen
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Provincie Drenthe
  • 301 open subsidies aangeboden
  • 82 adviseurs stand-by
  • Gratis account

Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 softwareontwikkeling (VIA2019SO) is het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren tot innovatie op het gebied van softwareontwikkeling.

Op de regeling – een uitwerking van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland (OPNOORD) – is de Algemene subsidieregeling SNN 2019 (ASR SNN 2019) van toepassing.

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen die op het moment van aanvragen een vestiging hebben in de provincies Drenthe, Fryslân of Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die:

  • bijdragen aan de Research and Innovation Strategy for Smart Specialization Noord -Nederland (RIS3) en de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA); en
  • zien op de ontwikkeling van:
    • een softwarematig product of dienst, dat nieuw is voor de onderneming; of
    • proof-of-concept software.


De effecten van een te ondersteunen project moeten neerslaan in de provincies Drenthe, Fryslân of Groningen.

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 50.000 per project.

Aanvragen kunnen van 11 juni tot en met 31 december 2019 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2019-10-31 — Het subsidieplafond is bereikt, er is nog maar een kleine kans dat nieuwe aanvragen nog in behandeling worden genomen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+