Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 organisatie

Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 organisatie-innovatie (VIA2019OI) is het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren om meer toekomstgericht te gaan ondernemen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 11.06.2019 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 1,5 miljoen
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Provincie Drenthe
  • 301 open subsidies aangeboden
  • 82 adviseurs stand-by
  • Gratis account

Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 organisatie-innovatie (VIA2019OI) is het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren om meer toekomstgericht te gaan ondernemen.

Op de regeling – een uitwerking van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland (OPNOORD) – is de Algemene subsidieregeling SNN 2019 (ASR SNN 2019) van toepassing.

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen die op het moment van aanvragen een vestiging hebben in de provincies Drenthe, Fryslân of Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die inspelen op nieuwe externe ontwikkelingen zoals digitalisering en verduurzaming of marktomstandigheden door (1) het vernieuwen van de interne organisatie, (2) het vernieuwen van het verdienmodel of (3) het ontwikkelen van nieuwe strategische samenwerkingen, inclusief de implementatie hiervan.

Als subsidiabele kosten komen in aanmerking de kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige, die is ingeschreven in een handelsregister, voor een advies en voor begeleiding of coaching. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 12.500 per project.

Aanvragen kunnen van 11 juni tot en met 31 december 2019 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2019-06-06 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+