Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 ontwikkelingsprojecten (VIA 2019 ontwikkelingsprojecten)

Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 ontwikkelingsprojecten (VIA2019OP) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 11.06.2019 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 9 miljoen (€ 6 miljoen voor activiteiten niet gericht op een koolstofarme economie + € 3 miljoen voor activiteiten gericht op een koolstofarme economie)
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Provincie Drenthe
  • 301 open subsidies aangeboden
  • 82 adviseurs stand-by
  • Gratis account

Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 ontwikkelingsprojecten (VIA2019OP) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Op de regeling – een uitwerking van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland (OPNOORD) – is de Algemene subsidieregeling SNN 2019 (ASR SNN 2019) van toepassing.

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen die op het moment van aanvragen een vestiging hebben in de provincies Drenthe, Fryslân of Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die:

  • bijdragen aan de Research and Innovation Strategy for Smart Specialization Noord -Nederland (RIS3) en de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA); en
  • zien op ontwikkeling van:
    • een (voor de onderneming) nieuw product, nieuwe dienst of nieuw procedé;
    • het voor de onderneming aanmerkelijk vernieuwen van bestaande producten, procedés of diensten. De vernieuwing heeft betrekking op een oplossing voor een technische onzekerheid of onderzoek ten behoeve hiervan.


De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten (voor een project dat door één mkb- onderneming wordt uitgevoerd) of 50% van de subsidiabele kosten (voor een samenwerkingsproject) en kan oplopen tot maximaal € 100.000 per project.

Aanvragen kunnen van 11 juni tot en met 31 december 2019 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2019-06-06 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+