Subsidieregeling stageplaatsen Fryslân 2020

De Subsidieregeling stageplaatsen Fryslân 2020 (STAGECOVIDFR) heeft tot doel om Friese ondernemingen, kennisinstellingen en organisaties te stimuleren stageplaatsen beschikbaar te stellen voor studenten in de herstelfase na de coronacrisis.

Looptijd 29.08.2020 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 400.000
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Provincie Friesland
  • 296 open subsidies aangeboden
  • 86 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De Subsidieregeling stageplaatsen Fryslân 2020 (STAGECOVIDFR) heeft tot doel om Friese ondernemingen, kennisinstellingen en organisaties te stimuleren stageplaatsen beschikbaar te stellen voor studenten in de herstelfase na de coronacrisis.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (ASV 2013) van toepassing.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een Friese eenmanszaak, personenvennootschap, privaatrechtelijke rechtspersoon of een Fries kerkgenootschap.

De subsidie wordt verstrekt voor het beschikbaar stellen van een stageplaats aan een student en het doorlopen van deze stage. De hoogte van de te verstrekken prestatiesubsidie bedraagt € 1000 (voor het invullen van een stage met een omvang vanaf 280 tot en met 400 uren) en € 1500 (voor het invullen van een stage met een omvang van meer dan 400 uren).

Aanvragen konden oorspronkelijk van 1 september 2020 (9.00 uur) tot en met 31 december 2020 (23.59 uur) via een web-portal worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Door overvraging van het budget en de verdeling van subsidie op volgorde van datum van ontvangst van de aanvragen, is de regeling echter al voortijdig gesloten.

Laatst gewijzigd op 2020-10-02 — Subsidieplafond verhoogd van € 300.000 tot € 400.000. De regeling blijft echter gesloten voor nieuwe aanvragen, want ook het verhoogde budget is al geheel toegekend.

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+