Subsidieregeling Snelloket COVID

De Subsidieregeling Snelloket COVID-19 maatregelen VTE-sector Drenthe (SCVD) heeft tot doel Drentse toeristische ondernemingen te ondersteunen bij het herinrichten van hun onderneming aan de zogeheten anderhalve-meter-economie.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 29.05.2020 t/m 31.12.2020
Aanvraagtermijn Vooraf/achteraf
Budget € 1 miljoen
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Provincie Drenthe
  • 299 open subsidies aangeboden
  • 86 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De Subsidieregeling Snelloket COVID-19 maatregelen VTE-sector Drenthe (SCVD) heeft tot doel Drentse toeristische ondernemingen te ondersteunen bij het herinrichten van hun onderneming aan de zogeheten anderhalve-meter-economie.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 (Asv) van toepassing.

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door Drentse toeristische ondernemingen ten behoeve van:

  • materiaalkosten benodigd voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19;
  • kosten van werkzaamheden door derden voor de uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19.


De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 1000 en een maximum van € 2500 per aanvraag waarbij de onderneming zorg draagt voor een eigen bijdrage die ten minste net zo hoog is als de verstrekte subsidie.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) via een daarvoor ontwikkeld web portal. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-05-28 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+