Subsidieregeling opruiming drugsafval Fryslân 2020

Het doel van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Fryslân 2020 (ODFR) is het stimuleren van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2020 t/m 01.12.2020
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget € 50.000
Behandeld door Provincie Noord-Brabant
Verstrekt door Provincie Friesland
  • 299 open subsidies aangeboden
  • 86 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Fryslân 2020 (ODFR) is het stimuleren van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (Asv) van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • gemeenten, omgevingsdiensten of waterschappen;
  • natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen die eigenaar of erfpachter zijn van een locatie waar drugsafval is gedumpt;
  • Staatsbosbeheer als eigenaar van een locatie waar drugsafval is gedumpt.


Subsidie kan worden verstrekt voor projecten binnen de provincie Friesland gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval, in de vorm van:

  • afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval;
  • afvoer en verwijdering van door gedumpt drugsafval verontreinigd oppervlaktewater; of
  • sanering van de bodem die is verontreinigd als rechtstreeks gevolg van de aanwezigheid van gedumpt drugsafval.


De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% (gemeenten, omgevingsdiensten of waterschappen) dan wel 100% (overige aanvragers) van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 24.999.

Aanvragen kunnen tot en met 1 december 2020 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, waar de uitvoering van de regeling is ondergebracht. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-07-27 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Noord-Brabant.

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1
5216 TV 'S-HERTOGENBOSCH
NEDERLAND

+