Subsidieregeling Mediafonds provincie Groningen

Doel van de Subsidieregeling Mediafonds provincie Groningen (MEDIAGR) is om verscheidene regionale media (krant, radio, tv, online media et cetera) de kans te geven een journalistieke verdiepingsslag te maken op een actueel onderwerp in de Groningse samenleving.

Looptijd 26.07.2018 t/m 31.12.2020
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2020: € 97.600. Voor 2019: € 157.674.
Behandeld door Provincie Groningen
Verstrekt door Provincie Groningen
  • 299 open subsidies aangeboden
  • 86 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Doel van de Subsidieregeling Mediafonds provincie Groningen (MEDIAGR) is om verscheidene regionale media (krant, radio, tv, online media et cetera) de kans te geven een journalistieke verdiepingsslag te maken op een actueel onderwerp in de Groningse samenleving.

Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen en natuurlijke personen.

Subsidie kan worden verstrekt voor een journalistieke verdiepingsslag op een actueel onderwerp in de Groningse samenleving dat verschijnt of gepubliceerd wordt in (regionale) media, (geschreven én/ of audiovisueel).

De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de totale subsidiabele kosten en maximaal € 50.000.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagronde met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. De jaarlijkse aanvraagrondes lopen tot 1 april en tot 1 oktober, waarbij de ronde van 1 oktober alleen doorgang vindt indien het jaarlijkse subsidieplafond nog niet is bereikt.

Aanvragen worden gerangschikt aan de hand van toetsingscriteria.

Laatst gewijzigd op 2020-01-24 — Plafond 2020

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Groningen.

Provincie Groningen

Martinikerkhof 12
9712 JG GRONINGEN
NEDERLAND

+