Subsidieregeling Kennis en Innovatie 2019 (KEI 2019)

De Subsidieregeling Kennis en Innovatie 2019 (KEI2019) heeft als doel kennisontwikkeling, op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen, te stimuleren.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 11.06.2019 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 4,5 miljoen
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Provincie Friesland
  • 319 open subsidies aangeboden
  • 82 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De Subsidieregeling Kennis en Innovatie 2019 (KEI2019) heeft als doel kennisontwikkeling, op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen, te stimuleren.

De subsidieregeling is de opvolger van de Subsidieregeling Kennis en Innovatie 2018 (KEI2018) en een uitwerking van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland (OPNOORD).

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen, die op het moment van aanvragen een vestiging hebben in de provincies Drenthe, Friesland of Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitoefenen.

De regeling bestaat uit de volgende paragrafen:

  • gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel;
  • plaatsen van personeel;
  • promovendus.


Het bedrag aan subsidiabele kosten dat per project minimaal vereist is bedraagt € 10.000. Het maximum aan totaal te ontvangen subsidie voor een project betreffende het gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel of plaatsen van personeel bedraagt € 100.000 per project. Het maximum aan totaal te ontvangen subsidie voor een project betreffende promovendus bedraagt € 200.000. Het maximum aan totaal te ontvangen subsidie bedraagt voor één onderneming € 200.000.

Aanvragen kunnen van 11 juni 2019 tot en met 30 september 2020 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het beschikbare budget wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2019-12-18 — Aanvraagperiode verlengd tot en met 30 september 2020 (i.p.v. 31 december 2019)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+