Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe

De Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe (HRMD) heeft als doel om mkb-ondernemers aan te moedigen een toekomstgericht professioneel personeelsbeleid te voeren en te investeren in de 'inzetbaarheid' van hun medewerkers.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 04.02.2019 t/m 31.12.2021
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 500.000
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Provincie Drenthe
  • 306 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe (HRMD) heeft als doel om mkb-ondernemers aan te moedigen een toekomstgericht professioneel personeelsbeleid te voeren en te investeren in de ‘inzetbaarheid’ van hun medewerkers.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 (ASV 2017) van toepassing.

Subsidie kan worden verstrekt aan een mkb-onderneming die op het moment van aanvragen volgens het handelsregister een (neven)vestiging heeft in de provincie Drenthe en daar ondernemingsactiviteiten uitvoert.

Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • a. het opstellen en/of de implementatie van een strategisch HR-beleidsplan;
  • b. het uitvoeren van EVC-trajecten voor werknemers door een erkende EVC-aanbieder die de verworven competenties van werknemers beoordeelt ten opzichte van een specifieke landelijke standaard;
  • c. het deelnemen aan een (incompany) opleiding, training, seminar of cursus gericht op deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR-taken en/of medewerkers die HR-taken gaan uitvoeren, niet zijnde professionele HR-functionarissen;
  • d. het door de deskundige in kaart laten brengen wat de inzetbaarheid van een medewerker is;
  • e. het opstellen van een plan om de inzetbaarheid van de medewerker te verhogen en het begeleiden bij de uitvoering van dit plan.


De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en maximaal € 10.000 per project. Het bedrag aan subsidiabele kosten per project moet minimaal € 1000 bedragen.

Aanvragen kunnen van 4 februari 2019 tot en met 31 december 2021 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de volledige aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-11-26 — Regeling met één jaar verlengd

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+