Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland

Het doel van de Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland-Drenthe (GNNDR) is de verwerving van gronden die zijn gelegen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.06.2020 t/m 31.12.2020
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Looptijd: € 2,5 miljoen
Behandeld door Provincie Drenthe
Verstrekt door Provincie Drenthe
  • 302 open subsidies aangeboden
  • 86 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland-Drenthe (GNNDR) is de verwerving van gronden die zijn gelegen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017 (Asv) van toepassing.

Subsidie kan worden verstrekt aan eenieder die duurzaam natuurbeheer verricht of voldoende aannemelijk maakt dat hij duurzaam natuurbeheer kan en zal verrichten overeenkomstig het natuurbeheertype zoals voorgeschreven in het Natuurbeheerplan.

Subsidie kan worden verleend voor de kosten van verwerving én de kosten voor beëindiging van pachtovereenkomsten (die voor 1980 zijn afgesloten) met betrekking tot gronden (waaronder natuurterreinen, wateren, landgoederen, bossen en andere houtopstanden en de op die gronden gelegen objecten), die van belang of potentieel belang zijn om hun natuurwetenschappelijke, landschappelijke of cultuurhistorische betekenis of vanwege bosbouwkundige waarden.

De hoogte van de subsidie wordt per geval bepaald.

Aanvragen kunnen doorlopend tot en met 31 december 2020 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-06-08 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Drenthe.

Provincie Drenthe

Westerbrink 1
9405 BJ ASSEN
NEDERLAND

+