Subsidieregeling COVID

De Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân (COVIDFR) heeft tot doel om Friese mkb-ondernemingen in de toeristische sector of horeca te ondersteunen bij het herinrichten van hun ondernemingen op de anderhalve-meter-economie.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 09.07.2020 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget Voor 13 juli 2020 tot en met 2 april 2021: € 928.375
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Provincie Friesland
  • 299 open subsidies aangeboden
  • 86 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân (COVIDFR) heeft tot doel om Friese mkb-ondernemingen in de toeristische sector of horeca te ondersteunen bij het herinrichten van hun ondernemingen op de anderhalve-meter-economie.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (ASV 2013) van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door Friese mkb-ondernemingen in de toeristische sector of horeca, met als rechtsvorm een B.V., N.V., coöperatie, eenmanszaak, V.O.F. of maatschap.

Subsidie kan worden aangevraagd voor één of meerdere van de volgende activiteiten:

  • het verrichten van noodzakelijke aanpassingen binnen de onderneming van de aanvrager in verband met COVID-19;
  • het laten verrichten van noodzakelijke aanpassingen binnen de onderneming van de aanvrager in verband met COVID-19 door een externe partij.


De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten met een minimum van € 1000 exclusief BTW en een maximum van € 1500 exclusief BTW per aanvragende onderneming.

Aanvragen kunnen van 13 juli 2020 (9:00 uur) tot en met 2 april 2021 (17:00 uur) via een web-portal worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-10-23 — Wijziging plafondbesluit ivm verlenging aanvraagperiode

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+