Subsidieregeling budget ontwikkeling innovatie bibliotheekvoorziening 2019

Doel van de Subsidieregeling budget ontwikkeling innovatie bibliotheekvoorziening 2019-2020 (BIEBGR) is het stimuleren van vernieuwende projecten ten behoeve van de transitie naar een toekomstbestendige bibliotheek.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2019 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2020: € 800.000. Voor 2019: € 800.000.
Behandeld door Provincie Groningen
Verstrekt door Provincie Groningen
  • 302 open subsidies aangeboden
  • 83 adviseurs stand-by
  • Gratis account

Doel van de Subsidieregeling budget ontwikkeling innovatie bibliotheekvoorziening 2019-2020 (BIEBGR) is het stimuleren van vernieuwende projecten ten behoeve van de transitie naar een toekomstbestendige bibliotheek.

Subsidie kan worden aangevraagd door privaatrechtelijke rechtspersonen.

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op de ontwikkeling van innovatie ten behoeve van de lokale bibliotheken in de transitie naar de toekomstbestendige bibliotheek, zowel inhoudelijk als organisatorisch.

Indien ook gemeenten een financiële bijdrage leveren, kan daarnaast ook subsidie worden verstrekt voor projecten voor het meefinancieren van:

  • de implementatie van een innovatieproject op het terrein van de bibliotheekvoorziening;
  • projecten met een breder doel dan cultureel, op het terrein van bibliotheekvoorziening. Hierbij is sprake van activiteiten die bibliotheekeigen zijn en dus aanvullend op activiteiten van andere organisaties.


De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten én minimaal € 50.000 voor projecten gericht op de ontwikkeling van innovatie ten behoeve van de lokale bibliotheken in de transitie naar de toekomstbestendige bibliotheek, zowel inhoudelijk als organisatorisch.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten én minimaal € 25.000 voor projecten voor het meefinancieren van:

  • de implementatie van een innovatieproject op het terrein van de bibliotheekvoorziening;
  • projecten met een breder doel dan cultureel, op het terrein van bibliotheekvoorziening. Hierbij is sprake van activiteiten die bibliotheekeigen zijn en dus aanvullend op activiteiten van andere organisaties.


Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Een aanvraag dient vóór de start van de activiteit te worden ingediend en uiterlijk 1 juni van het kalenderjaar waarin de activiteit plaatsvindt.

Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-02-03 — Budget 2020 toegevoegd

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Groningen.

Provincie Groningen

Martinikerkhof 12
9712 JG GRONINGEN
NEDERLAND

+