Subsidieregeling armoedebestrijding ter voorkoming van sociale uitsluiting van kinderen en jongeren

Het doel van de Subsidieregeling armoedebestrijding ter voorkoming van sociale uitsluiting van kinderen en jongeren (ARMOEGR) is het bestrijden van armoede door voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen en jongeren met een woon- of verblijfplaats in de provincie Groningen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2016 t/m 31.12.2019
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Jaarlijks: € 90.000
Behandeld door Provincie Groningen
Verstrekt door Provincie Groningen
  • 302 open subsidies aangeboden
  • 82 adviseurs stand-by
  • Gratis account

Het doel van de Subsidieregeling armoedebestrijding ter voorkoming van sociale uitsluiting van kinderen en jongeren (ARMOEGR) is het bestrijden van armoede door voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen en jongeren met een woon- of verblijfplaats in de provincie Groningen. Dit doet de provincie concreet door het ondersteunen van initiatieven die een bijdrage leveren aan de preventie van armoede en die gericht zijn op het verspreiden van kennis, kunde en ervaring om duurzame oplossingen te vinden voor armoedeproblematiek.

In aanmerking voor subsidie komen natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen.

Subsidie is beschikbaar voor projecten en activiteiten die gericht zijn op het realiseren van het doel van deze regeling.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten van het project of de activiteit, tot maximaal € 12.500 per project of activiteit.

Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2017-11-29 — Kleine wijziging

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Groningen.

Provincie Groningen

Martinikerkhof 12
9712 JG GRONINGEN
NEDERLAND

+