Subsidieregeling arbeidsmarktscholing COVID

Het doel van de Subsidieregeling arbeidsmarktscholing COVID-19 Fryslân 2020 (AMSCOVIDFR) is het kennisniveau van werknemers, medewerkers en eigenaren van bestaande Friese ondernemingen, kennisinstellingen en organisaties te vergroten door middel van het stimuleren van scholingsactiviteiten.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 29.08.2020 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget € 300.000
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Provincie Friesland
  • 298 open subsidies aangeboden
  • 86 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling arbeidsmarktscholing COVID-19 Fryslân 2020 (AMSCOVIDFR) is het kennisniveau van werknemers, medewerkers en eigenaren van bestaande Friese ondernemingen, kennisinstellingen en organisaties te vergroten door middel van het stimuleren van scholingsactiviteiten.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (ASV 2013) van toepassing.

Een subsidie kan worden verstrekt voor:

  • a. een scholingsactiviteit van werknemers of medewerkers gericht op het versterken of vergroten van hun inzetbaarheid binnen de rechtsvorm van de aanvrager of daarbuiten. Daarbij worden nieuwe vaardigheden en taken aangeleerd die ingezet kunnen worden binnen de huidige functie of binnen een andere functie;
  • b. een scholingsactiviteit van een eigenaar of eigenaren van de rechtsvorm van de aanvrager, gericht op het versterken of vergroten van de inzetbaarheid binnen de rechtsvorm van de aanvrager.


Subsidie voor activiteit a. wordt uitsluitend verstrekt aan een Friese eenmanszaak, personenvennootschap, privaatrechtelijke rechtspersoon of een Fries kerkgenootschap. Subsidie voor activiteit b. wordt uitsluitend verstrekt aan een Friese eenmanszaak, V.O.F., C.V., of maatschap.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten tot een maximum van € 4000 (exclusief btw) per aanvraag, en met een minimum van € 350 (exclusief btw) per aanvraag.

Aanvragen kunnen van 1 september 2020 (9.00 uur) tot en met 31 december 2020 (23.59 uur) via een web-portal worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-08-28 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+