Stimuleringsregeling E19 2.0

Het doel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0 (SET COVID-19 2.0) is het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de duurzame implementatie en borging van e-health toepassingen die zorg en ondersteuning op afstand aan cliënten thuis faciliteren.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 27.07.2020 t/m 31.08.2021
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 77 miljoen (€ 53,7 miljoen voor activiteiten ten behoeve van wijkverpleging + € 23,3 miljoen voor activiteiten ten behoeve van huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning)
Behandeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verstrekt door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • 298 open subsidies aangeboden
 • 86 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0 (SET COVID-19 2.0) is het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de duurzame implementatie en borging van e-health toepassingen die zorg en ondersteuning op afstand aan cliënten thuis faciliteren.

De bedoeling is dat de e-health toepassingen tijdens en na de geleidelijke afschaling van de coronamaatregelen onderdeel blijven van de reguliere ondersteuning en zorg. In de regeling ligt de focus specifiek op zorg en ondersteuning thuis bij de risicogroepen, zijnde ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid, of bij mensen die een grote impact ervaren van de coronacrisis, zijnde mensen met psychische aandoeningen.

Subsidie kan worden aangevraagd door aanbieders van huisartsenzorg, wijkverpleging of geestelijke gezondheidszorg en aanbieders van maatschappelijke ondersteuning. De aanbieders moeten ten minste 50 cliënten hebben, oftewel ten minste 50 mensen met een chronische ziekte, beperking of psychische aandoening, of een groot risico daarop, die thuis wonen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten in het kader van de duurzame implementatie en borging van e-health toepassingen die bijdragen aan de continuïteit van ondersteuning of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis of tijdens de geleidelijke afschaling van de coronamaatregelen.

Voor de e-health toepassingen geldt dat deze al structureel door minimaal 100 cliënten of mantelzorgers in Nederland worden gebruikt. De e-health toepassingen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • beeldschermzorg;
 • (tele)alarmering;
 • telemonitoring en telebegeleiding;
 • sloten/sleutelkluisjes;
 • zorgrobot;
 • medicatie;
 • communicatieplatform;
 • zelfmanagement;
 • anders.


De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000 per aanvraag, waarvan het percentage subsidie voor de aanschafkosten of de lease- en licentiekosten van e-health toepassingen maximaal 40% van het totale subsidiebedrag bedraagt.

Aanvragen kunnen van 27 juli tot en met 30 november 2020 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-07-22 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+