Stichting Cultuur+Ondernemen

Het doel van de Stichting Cultuur+Ondernemen (SCULON) is het stimuleren van ondernemerschap in de cultuursector.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2002 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Stichting Cultuur+Ondernemen
Verstrekt door Stichting Cultuur+Ondernemen
  • 302 open subsidies aangeboden
  • 82 adviseurs stand-by
  • Gratis account

Het doel van de Stichting Cultuur+Ondernemen (SCULON) is het stimuleren van ondernemerschap in de cultuursector.

De stichting is ontstaan uit een fusie tussen de Stichting Kunstenaars & Cultuur en Ondernemerschap (KCO), waar ook de Stichting PodiumKunstWerk (PKW) deel van uitmaakte, en de Stichting Kunst & Zaken.

De stichting verstrekt financiering (leningen en garantstellingen) aan kunstenaars, creatieven en culturele organisaties. Daarbij wordt nauw samengewerkt met andere organisaties in de cultuursector, fondsen en overheden.

Voor leningen tot € 40.000 kan men rechtstreeks bij de stichting terecht. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een Microkrediet, een Talentlening of een Regionale Cultuurlening.

Voor leningen groter dan € 40.000 kan de stichting door middel van een borgstelling garant staan voor (een deel van) het te lenen bedrag.

De voorwaarden en rente variëren per type lening.

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Stichting Cultuur+Ondernemen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2017-03-07 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Cultuur+Ondernemen.

Stichting Cultuur+Ondernemen

Kerkstraat 204
1017 GV Amsterdam
Nederland

+