Regionale Investeringssteun Groningen 2019

Het doel van de Regionale Investeringssteun Groningen 2019 (RIG2019) is het verlenen van regionale investeringssteun aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de ‘Zernike-campus’ in de provincie Groningen, of het verlenen van steun voor milieubescherming aan grote ondernemingen waar regionale investeringssteun niet mogelijk is.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.02.2019 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 11,75 miljoen
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Provincie Groningen
  • 301 open subsidies aangeboden
  • 82 adviseurs stand-by
  • Gratis account

Het doel van de Regionale Investeringssteun Groningen 2019 (RIG2019) is het verlenen van regionale investeringssteun aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de ‘Zernike-campus’ in de provincie Groningen, of het verlenen van steun voor milieubescherming aan grote ondernemingen waar regionale investeringssteun niet mogelijk is.

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen en grote ondernemingen.

Voor het mkb in de Eemsdelta komen de volgende projecten tot initiële investering en/of tot initiële investering ten behoeve van een nieuwe economische activiteit in aanmerking:

  • vestigingsprojecten waarvan de subsidiabele kosten € 1 miljoen of meer bedragen;
  • fundamentele wijzigingsprojecten waarvan de subsidiabele kosten € 1 miljoen of meer bedragen;
  • uitbreidingsprojecten waarvan de subsidiabele kosten € 1 miljoen of meer bedragen;
  • diversificatieprojecten waarvan de subsidiabele kosten € 1 miljoen of meer bedragen.


Voor grote ondernemingen in de Eemsdelta komen de volgende projecten tot initiële investering ten behoeve van een nieuwe economische activiteit in aanmerking:

  • vestigingsprojecten waarvan de subsidiabele kosten € 1 miljoen of meer bedragen;
  • diversificatieprojecten waarvan de subsidiabele kosten € 1 miljoen of meer bedragen.


Voor grote ondernemingen in de Eemsdelta komen eveneens in aanmerking projecten tot initiële investering ten behoeve van een vestigingsproject, fundamenteel wijzigingsproject dan wel uitbreidingsproject gericht op vergroening van een productieproces waarvan de subsidiabele kosten onder artikel 14 van de AGVV € 1 miljoen of meer bedragen en dat voldoet aan het bepaalde in artikel 36, 37 of 38 van de AGVV.

Voor het mkb en grote ondernemingen op de Zernike-campus, komen bovenstaande projecten in aanmerking wanneer de subsidiabele kosten € 500.000 of meer bedragen.

De maximale subsidie voor een project bedraagt € 7,5 miljoen.

Aanvragen kunnen vanaf 1 februari 2019 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2019-03-12 — Het budget van de regeling is inmiddels meer dan twee keer overtekend, maar bedrijven kunnen nog wel nieuwe aanvragen indienen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+