Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld

Het doel van de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld (WVM) is het bieden van compensatie voor overlast en schade als gevolg van de gaswinning in het Groningengasveld.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.04.2017 t/m 31.03.2022
Aanvraagtermijn Vooraf en achteraf
Budget Voor 2021: € 21 miljoen. Voor 2017 t/m 2020: jaarlijks € 40 miljoen.
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • 306 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld (WVM) is het bieden van compensatie voor overlast en schade als gevolg van de gaswinning in het Groningengasveld.

In aanmerking voor subsidie komen woningeigenaren die schade hebben aan hun woning, waarvan vaststaat dat deze geheel of gedeeltelijk een gevolg is van de opgetreden aardbevingen als gevolg van de gaswinning in het Groningenveld.

Subsidie is beschikbaar voor een verduurzamingsmaatregel of een maatwerk-adviesrapport aan een eigenaar van een woning waaraan, blijkens een schriftelijk stuk, door het Centrum Veilig Wonen (CVW) schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning in het Groningenveld van categorie A of B is vastgesteld, die ten minste € 1000 bedraagt, en is erkend vanaf 1 januari 2016.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 4000 per woning.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-12-04 — Wijziging regeling i.v.m. openstelling in 2021 + enkele technische wijzigingen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+