Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19

Het doel van de Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19 (TVL) is om getroffen mkb-ondernemingen in staat te stellen hun vaste lasten te betalen in verband met de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 30.06.2020 t/m 31.12.2020
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget € 1,4 miljard (geraamd budget)
Behandeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • 302 open subsidies aangeboden
 • 86 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19 (TVL) is om getroffen mkb-ondernemingen in staat te stellen hun vaste lasten te betalen in verband met de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Subsidie kan worden verstrekt aan getroffen mkb-ondernemingen om bij te dragen aan de financiering van de vaste lasten in de maanden juni, juli, augustus en september van 2020.

Subsidie wordt enkel verstrekt aan een mkb-onderneming:

 • a. waarvan het omzetverlies ten minste 30% bedraagt;
 • b. waarvan de uitkomst van de vermenigvuldiging van de omzet in de referentieperiode met de ratio tussen de vaste kosten en de omzet van een gemiddeld bedrijf, zoals per sector genoemd in de vierde kolom van de tabel in de bijlage, ten minste € 4000 bedraagt;
 • c. die op 15 maart 2020 in het handelsregister stond ingeschreven;
 • d. waarvan de hoofd- of nevenactiviteit, waaronder de mkb-onderneming op 15 maart 2020 is ingeschreven in het handelsregister met de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling, in de bijlage is opgenomen, zoals in voorkomend geval nader geclausuleerd in derde kolom van de tabel in de bijlage;
 • e. die:
  • 1°. voor zover het een mkb-onderneming, niet zijnde een horecaonderneming of een ambulante onderneming, betreft:
   • ten minste één vestiging heeft met een ander adres dan het privéadres van de eigenaar of eigenaren van de mkb-onderneming; of
   • een vestiging heeft die fysiek afgescheiden is van de privéwoning van de eigenaar of eigenaren van de mkb-onderneming en voorzien is van een eigen opgang of toegang; of
  • 2°. voor zover het een horecaonderneming betreft ten minste één horecagelegenheid huurt, pacht of in eigendom heeft.


De subsidie bedraagt ten hoogste € 50.000 en wordt berekend op de volgende wijze: A x B x C x 0,5. Hierbij staat:

 • A voor de omzet in de referentieperiode, uitgedrukt in euro’s;
 • B voor het omzetverlies, uitgedrukt in hele procenten;
 • C voor de ratio tussen de vaste kosten en de omzet van een gemiddeld bedrijf, zoals per sector genoemd in de vierde kolom van de tabel in de bijlage, uitgedrukt in procenten.


Aanvragen kunnen van 30 juni 2020 (12.00 uur) tot en met 30 oktober 2020 (17.00 uur) met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-08-19 — Wijziging in verband met de toevoeging van de recreatieve vliegsector aan de lijst van getroffen sectoren

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+