Regeling groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2020 (Subsidieregeling GRRG 2020)

Het hoofddoel van de Regeling groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2020, oftewel de Subsidieregeling GRRG 2020 (GRRG20), is om eigenaren van rijksmonumenten in de provincie Groningen in staat te stellen groot onderhoud en restauratie aan het rijksmonument uit te voeren, welke is gericht op de instandhouding van het monument en zijn monumentale waarden.

Looptijd 21.07.2020 t/m 31.12.2020
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 4,8 miljoen (rijksmonumenten zonder woonfunctie buiten het aardbevingsgebied: € 800.000, rijksmonumenten met of zonder woonfunctie in het aardbevingsgebied: € 3.500.000, groene rijksmonumenten: € 500.000)
Behandeld door Provincie Groningen
Verstrekt door Provincie Groningen
 • 302 open subsidies aangeboden
 • 86 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het hoofddoel van de Regeling groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2020, oftewel de Subsidieregeling GRRG 2020 (GRRG20), is om eigenaren van rijksmonumenten in de provincie Groningen in staat te stellen groot onderhoud en restauratie aan het rijksmonument uit te voeren, welke is gericht op de instandhouding van het monument en zijn monumentale waarden.

Daarnaast beoogt de regeling de herbestemming van gebouwde rijksmonumenten binnen de provincie Groningen en investeringen die een bijdrage leveren aan energiebesparing bij gebouwde rijksmonumenten te stimuleren.

Op de regeling – de opvolger van de Regeling groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2019 (GRRG19) – is de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a. de eigenaar van een rijksmonument zonder woonfunctie;
 • b. de eigenaar van een rijksmonument met of zonder woonfunctie gelegen in een aardbevingsgemeente;
 • c. de eigenaar van een groen rijksmonument;
 • d. de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de instandhouding van het rijksmonument, als bedoeld onder a, b en c;
 • e. de toekomstige eigenaar van een rijksmonument, bedoeld onder a, b en c mits de subsidieaanvraag vergezeld gaat van een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst voor het betreffende rijksmonument.


Subsidie kan worden aangevraagd voor:

 • groot onderhoud en restauratie aan gebouwde rijksmonumenten inclusief eventuele kosten voor vervangende dakbedekking en energiebesparende maatregelen;
 • herbestemming;
 • restauratie van groene rijksmonumenten.


De subsidie voor het groot onderhoud en restauratie aan gebouwde rijksmonumenten inclusief eventuele kosten voor vervangende dakbedekking en energiebesparende maatregelen bedraagt maximaal € 400.000. De subsidie voor groot onderhoud en restauratie bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten, de subsidie voor energiebesparende maatregelen bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5000, de subsidie voor vervangende dakbedekking bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

De subsidie voor herbestemming bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000.

De subsidie voor restauratie van groene rijksmonumenten bedraagt maximaal € 400.000 en maximaal 70% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen van 21 juli 2020 tot 15 oktober 2020 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Aanvragen worden gerangschikt aan de hand van diverse wegingsfactoren, waarna subsidie wordt toegekend in volgorde van rangschikking van de aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2020-07-01 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Groningen.

Provincie Groningen

Martinikerkhof 12
9712 JG GRONINGEN
NEDERLAND

+