Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld

Het doel van de Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld (EWBVG) is het bieden van compensatie voor de overlast veroorzaakt door het uitvoeren van maatregelen in het kader van het versterkingsprogramma van woningen, die noodzakelijk zijn als gevolg van de gaswinning in het Groningenveld.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 28.05.2018 t/m 30.12.2023
Aanvraagtermijn Vooraf en achteraf
Budget Voor 2020: € 10 miljoen. Voor 2019: € 20 miljoen.
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • 306 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld (EWBVG) is het bieden van compensatie voor de overlast veroorzaakt door het uitvoeren van maatregelen in het kader van het versterkingsprogramma van woningen, die noodzakelijk zijn als gevolg van de gaswinning in het Groningenveld.

In aanmerking voor subsidie komen eigenaren van woningen die vallen onder het bouwkundig versterkingsprogramma van woningen als gevolg van de gaswinning in het Groningenveld. Ondernemers kunnen ook gebruik maken van de regeling indien zij verhuurder van de woonruimte zijn. Wel moet een onderneming een de-minimis verklaring kunnen overleggen.

Subsidie is beschikbaar voor een maatwerkadviesrapport en voor het aanschaffen van materiaal en de kosten van de installatie (voor zover deze installatie wordt uitgevoerd door een onderneming), voor het aanbrengen of installeren van bepaalde energiebesparingsmaatregelen.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 7000 per woning.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2019-12-20 — Wijziging i.v.m. verlenging, openstelling en plafond 2020

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+