Melkvee van zeldzame runderrassen

Op basis van de regeling Melkvee van zeldzame runderrassen (MZRR) kan subsidie worden verstrekt aan houders van melkkoeien van zeldzame runderrassen die als zeldzame runderrassen bekend zijn in het Identificatie- en Registratiesysteem rund (I&R-systeem rund).

Looptijd 14.06.2020 t/m 30.06.2023
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget Voor 2020: € 0,5 miljoen
Behandeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verstrekt door Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • 302 open subsidies aangeboden
  • 86 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Op basis van de regeling Melkvee van zeldzame runderrassen (MZRR) kan subsidie worden verstrekt aan houders van melkkoeien van zeldzame runderrassen die als zeldzame runderrassen bekend zijn in het Identificatie- en Registratiesysteem rund (I&R-systeem rund).

De regeling valt onder Hoofdstuk 2, Titel 2.14 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

In aanmerking komen houders van melkkoeien van zeldzame runderrassen die melk leveren aan een zuivelonderneming of die de op het eigen bedrijf geproduceerde melk zelf verwerken tot eindproducten en die een relatienummer hebben.

De regeling heeft betrekking op de volgende zeldzame runderrassen: Brandrood rund, Fries-Hollands vee (zwartbont), Groninger blaarkop, Lakenvelder en Roodbont Fries vee. De subsidie wordt alleen verstrekt voor een melkkoe. Het gaat zowel om melk die wordt geleverd aan een zuivelonderneming als om zelfkazers. Zoogkoeien zijn van subsidie uitgesloten.

De subsidie wordt verstrekt voor het houden van melkkoeien in het voorgaande kalenderjaar ten opzichte van het jaar waarin de subsidie is opengesteld en de subsidieaanvraag is ingediend. Het aantal melkkoeien van een zeldzaam runderras dat in een kalenderjaar wordt gehouden wordt berekend door het aantal blijkens het I&R-systeem rund aanwezige melkkoeien van een zeldzaam runderras op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november van dat kalenderjaar op te tellen en de uitkomst te delen door vier. De hoogte van de subsidie betreft het aantal melkkoeien van een zeldzaam runderras per kalenderjaar vermenigvuldigd met € 150.

Aanvragen kunnen van 1 september tot en met 30 september 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Laatst gewijzigd op 2020-07-13 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+