Horizon 2020 specifieke doelstelling 2. Toekomstige en opkomende technologieën (FET)

Vanuit de specifieke doelstelling Toekomstige en opkomende technologieën (Future and emerging technologies - FET) is steun beschikbaar voor het versterken van onderzoek in toekomstige en opkomende technologieën.

Looptijd 01.01.2014 t/m 31.12.2020
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2014 tot en met 2020: € 2,5854 miljard
Behandeld door DG Onderzoek en innovatie (RTD)
Verstrekt door Commissie van de Europese Unie/200
  • 296 open subsidies aangeboden
  • 86 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Horizon 2020 (HORIZON) vormt het kader waarbinnen de Europese Unie onderzoeks- en innovatieactiviteiten ondersteunt.

Horizon 2020 valt uiteen in verschillende onderdelen, waaronder Excellente wetenschap. De financiering vanuit dit onderdeel wordt toegespitst op enkele specifieke doelstellingen, waar Toekomstige en opkomende technologieën (Future and emerging technologies – FET) er één van is.

Vanuit deze specifieke doelstelling is steun beschikbaar voor het versterken van onderzoek in toekomstige en opkomende technologieën. Dit gebeurt door middel van drie complementaire actielijnen:

  • FET Open: voor het stimuleren van nieuwe ideeën. FET Open is gericht op hoogrisico-onderzoeksprojecten die nog in een vroeg stadium verkeren, die in wetenschappelijk en technologisch opzicht visionair zijn en waarin door meerdere partijen wordt samengewerkt;
  • FET Proactief: voor het koesteren van opkomende thema’s en gemeenschappen. FET Proactief ondersteunt het ontwerpen en ontwikkelen van transformatieve onderzoeksthema’s en het structureren van opkomende onderzoeksgemeenschappen. Hierdoor kan de overgang worden gemaakt van een kleine groep onderzoekers naar een cluster van projecten die elk voor zich aspecten van een onderzoeksthema aanpakken en onderling resultaten uitwisselen;
  • FET Vlaggenschepen: voor het aangaan van grote interdisciplinaire wetenschappelijke en technologische uitdagingen. De onderzoeksinitiatieven binnen deze lijn zijn door wetenschap en technologie aangestuurd, grootschalig, multidisciplinair en opgebouwd rond één visionair, samenbrengend doel. Ze dienen om grote wetenschappelijke en technologische uitdagingen aan te gaan die samenwerking tussen diverse vakgebieden, gemeenschappen en programma’s heen vergen. De wetenschappelijke en technologische vooruitgang moet een sterke en brede basis voor toekomstige innovatie en economische toepassingen bieden, en tevens nieuwe voordelen met een grote impact voor de samenleving opleveren.


In het door de Europese Commissie vastgestelde werkprogramma wordt verder invulling gegeven aan de te ondersteunen activiteiten, de exacte voorwaarden en de hoogte van de bijdrage.

Aanvragen kunnen na publicatie van een uitnodiging tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij de Europese Commissie.

Laatst gewijzigd op 2019-07-03 — Herzien werkprogramma 2018-2020 toegevoegd

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij DG Onderzoek en innovatie (RTD).

DG Onderzoek en innovatie (RTD)

SDME 2/2
1049 BRUSSEL
BELGIË

+