European Technology Platforms & Joint Technology Initiatives (ETPJTI)

Binnen European Technology Platforms (ETP's) stellen bedrijven en onderzoeksinstellingen samen een strategische onderzoeksagenda vast voor een specifiek technologiegebied. De Europese Commissie heeft geen actieve rol binnen de ETP's en de deelnemers aan een ETP krijgen dan ook geen structurele financiering vanuit het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (Horizon 2020).

Subsidie direct aanvragen

Looptijd Variabel
Aanvraagtermijn Na publicatie oproep
Budget Variabel
Behandeld door Joint Undertaking (JTI)
Verstrekt door Commissie van de Europese Unie/200
  • 319 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Binnen European Technology Platforms (ETP’s) stellen bedrijven en onderzoeksinstellingen samen een strategische onderzoeksagenda vast voor een specifiek technologiegebied. De Europese Commissie heeft geen actieve rol binnen de ETP’s en de deelnemers aan een ETP krijgen dan ook geen structurele financiering vanuit het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (Horizon 2020).

Lidmaatschap van een ETP is mogelijk voor iedere organisatie die actief is op het technologiegebied van het betreffende ETP.

Deelnemers aan een ETP kunnen invloed uitoefenen op de Europese R&D-agenda en op de invulling van het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie door het oprichten van een Joint Technology Initiative (JTI). Een JTI is een uitwerking van de onderzoeksagenda van een ETP waarvoor subsidie beschikbaar is vanuit het kaderprogramma en soms ook van de nationale overheid.

Vanaf medio 2014 zijn de volgende JTI’s actief:

  • biogebaseerde industrieën (Bio-based Industries – BBI);
  • Clean Sky 2 (CS 2);
  • elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Electronic Components and Systems for European Leadership – ECSEL);
  • brandstofcellen en waterstof 2 (Fuel Cells and Hydrogen 2 – FCH 2);
  • initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (Innovative Medicines Initiative 2 – IMI 2);
  • Shift2Rail.


In het kader van een JTI worden oproepen gelanceerd. De voorwaarden en de hoogte van de bijdrage verschillen per JTI.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet een aanvraag worden ingediend bij het uitvoerende ETP.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-04-16 — Oproep Shift2Rail (H2020-S2RJU-2021)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Joint Undertaking (JTI).

Joint Undertaking (JTI)

Avenue de la Toison d'Or 56-60
1060 BRUSSEL
BELGIË

+