ESA Innovation Triangle Initiative

Met het ESA Innovation Triangle Initiative (ITI) streeft het Europees Ruimte Agentschap (ESA) naar de doorbraak van producten, processen en diensten die kunnen leiden tot technologische innovaties op het gebied van de ruimtevaart.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 16.03.2004 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door European Space Agency (ESA)
Verstrekt door European Space Agency (ESA)
 • 302 open subsidies aangeboden
 • 82 adviseurs stand-by
 • Gratis account

Met het ESA Innovation Triangle Initiative (ITI) streeft het Europees Ruimte Agentschap (ESA) naar de doorbraak van producten, processen en diensten die kunnen leiden tot technologische innovaties op het gebied van de ruimtevaart.

ITI staat open voor zowel ondernemingen, onderzoeksinstellingen als universiteiten uit de ESA-lidstaten. De ESA-lidstaten zijn: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Het initiatief is gebaseerd op het zogenaamde ‘Innovation Triangle-concept’, dat er vanuit gaat dat voor een snelle en succesvolle introductie van doorbraakinnovaties de medewerking nodig is van drie verschillende partijen, namelijk een uitvinder, een ontwikkelaar en een klant. Zowel ondernemingen, onderzoeksinstellingen als universiteiten kunnen de rol van uitvinder, ontwikkelaar of klant aannemen.

Voor elk van de drie partijen is een bepaalde activiteit voorzien die ondersteund kan worden, namelijk:

 • het bewijzen van concepten (voor uitvinders);
 • de demonstratie van de haalbaarheid en het gebruik (voor ontwikkelaars);
 • de technologische adoptie (voor klanten).


De ondersteuning vanuit ITI vindt plaats door middel van:

 • het beschikbaar stellen van beginkapitaal. Dit beginkapitaal verschilt per activiteit en bedraagt maximaal:
  • 100% van de kosten tot een maximumbedrag van € 50.000 voor het bewijzen van concepten;
  • 100% van de kosten tot een maximumbedrag van € 150.000 voor de demonstratie van de haalbaarheid en het gebruik;
  • 50% van de kosten tot een maximumbedrag van € 1 miljoen voor de technologische adoptie.
 • technische ondersteuning;
 • ondersteuning bij netwerkvorming.


Aanvragen kunnen online worden ingediend bij het Europees Ruimte Agentschap. Geïnteresseerden moeten zich in het ITI-systeem registreren voordat zij aanvragen kunnen indienen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2016-09-22 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij European Space Research and Technology Centre (ESTEC).

European Space Research and Technology Centre (ESTEC)

Keplerlaan 1
NOORDWIJK ZH
NEDERLAND

+