EBG InnovatieregelinG provincie Groningen 2020

De EBG InnovatieregelinG provincie Groningen 2020 (EBGIG20) heeft als doel om onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten binnen een onderneming te stimuleren, waarmee de betreffende onderneming haar concurrentievermogen structureel wil versterken.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 14.01.2020 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2020: € 500.000
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Economic Board Groningen
 • 299 open subsidies aangeboden
 • 86 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

De EBG InnovatieregelinG provincie Groningen 2020 (EBGIG20) heeft als doel om onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten binnen een onderneming te stimuleren, waarmee de betreffende onderneming haar concurrentievermogen structureel wil versterken.

De regeling is één van de projecten uit het programma van Economic Board Groningen (zie EBG). Economic Board Groningen werkt aan een sterke en toekomstbestendige economie in het aardbevingsgebied (Noord-Groningen).

De regeling is gericht op de gemeenten Het Hogeland, Midden-Groningen, Delfzijl, Oldambt, Appingedam, Loppersum, de voormalige gemeente Ten Boer en de dorpen Ezinge, Feerwerd, Garnwerd en Aduarderzijl (deze plaatsen vormen samen het zogeheten werkingsgebied van de regeling).

Subsidie kan worden aangevraagd door een onderneming die behoort tot het mkb en:

 • die gevestigd is in het werkingsgebied en hier ondernemingsactiviteiten uitvoert, of
 • die onderbouwt dat de beoogde economische effecten van het project overwegend neerkomen in het werkingsgebied.


Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • de ontwikkeling van een product, dienst of procedé; en/of
 • de uitvoering van een haalbaarheidsstudie.


De ontwikkeling of de haalbaarheidsstudie moet zien op één van de volgende thema’s:

 • aardbevingsbestendige, levensloopbestendige en energiezuinige bouw en infra;
 • groene chemie;
 • energietransitie;
 • de volgende generatie mobiele communicatietechnologie (5G).


De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000. Het maximumbedrag kan worden verhoogd met € 25.000 indien als onderdeel van het project gebruik wordt gemaakt van een proeftuinfaciliteit die onafhankelijk is van de aanvrager en de daaraan verbonden kosten meer dan 35% van de totale kosten van het project zijn.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-07-08 — Subsidieplafond verhoogd van € 250.000 naar € 500.000

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+