EBG ArbeidsplaatsenregelinG provincie Groningen 2020

De EBG ArbeidsplaatsenregelinG provincie Groningen 2020 (EBGAPR20) heeft als doel steun te verlenen voor nieuwe arbeidsovereenkomsten bij mkb-ondernemingen die projecten uitvoeren in het werkingsgebied van de regeling.

Looptijd 14.01.2020 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2020: € 330.000 (uitgeput)
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Economic Board Groningen
 • 299 open subsidies aangeboden
 • 86 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

De EBG ArbeidsplaatsenregelinG provincie Groningen 2020 (EBGAPR20) heeft als doel steun te verlenen voor nieuwe arbeidsovereenkomsten bij mkb-ondernemingen die projecten uitvoeren in het werkingsgebied van de regeling.

De regeling is één van de projecten uit het programma van Economic Board Groningen (zie EBG). Economic Board Groningen werkt aan een sterke en toekomstbestendige economie in het aardbevingsgebied (Noord-Groningen).

De regeling is gericht op de gemeenten Het Hogeland, Midden-Groningen, Delfzijl, Oldambt, Appingedam, Loppersum, de voormalige gemeente Ten Boer en de dorpen Ezinge, Feerwerd, Garnwerd en Aduarderzijl (deze plaatsen vormen samen het zogeheten werkingsgebied van de regeling).

Subsidie kan worden aangevraagd door een onderneming die behoort tot het mkb en:

 • die gevestigd is in het werkingsgebied en hier ondernemingsactiviteiten uitvoert; of
 • die onderbouwt dat de beoogde economische effecten van het project overwegend neerkomen in het werkingsgebied.


Subsidie kan worden verstrekt voor het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst welke een direct onderdeel of gevolg is van een investering in één of meer van de volgende projecten:

 • vestigingsproject;
 • fundamenteel wijzigingsproject;
 • uitbreidingsproject;
 • diversificatieproject;
 • innovatieproject.


De hoogte van de subsidie bedraagt:

 • € 10.000 per nieuwe arbeidsovereenkomst die wordt gerealiseerd bij een aanvrager waar minder dan 10 fte’s werkzaam zijn;
 • € 5000 per nieuwe arbeidsovereenkomst die wordt gerealiseerd bij een aanvrager waar meer dan 10 fte’s werkzaam zijn.


De maximale subsidie bedraagt € 50.000 per project waarmee de nieuwe arbeidsovereenkomsten verband houden.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2020-10-21 — Het budget is ruim overvraagd, er kunnen daarom geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+