EBG AdviesregelinG provincie Groningen 2020

De EBG AdviesregelinG provincie Groningen 2020 (EBGAG20) heeft als doel het bevorderen van bedrijvigheid door stimulering van investeringen in projecten van mkb-ondernemingen of door voortzetting van bedrijfsactiviteiten van mkb-ondernemingen wanneer behoefte aan bedrijfsoverdracht speelt.

Looptijd 14.01.2020 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2020: € 272.500 (uitgeput)
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Economic Board Groningen
  • 299 open subsidies aangeboden
  • 86 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De EBG AdviesregelinG provincie Groningen 2020 (EBGAG20) heeft als doel het bevorderen van bedrijvigheid door stimulering van investeringen in projecten van mkb-ondernemingen of door voortzetting van bedrijfsactiviteiten van mkb-ondernemingen wanneer behoefte aan bedrijfsoverdracht speelt.

De regeling is één van de projecten uit het programma van Economic Board Groningen (zie EBG). Economic Board Groningen werkt aan een sterke en toekomstbestendige economie in het aardbevingsgebied (Noord-Groningen).

De regeling is gericht op de gemeenten Het Hogeland, Midden-Groningen, Delfzijl, Oldambt, Appingedam, Loppersum, de voormalige gemeente Ten Boer en de dorpen Ezinge, Feerwerd, Garnwerd en Aduarderzijl (deze plaatsen vormen samen het zogeheten werkingsgebied van de regeling).

Subsidie kan worden aangevraagd door een onderneming die behoort tot het mkb en:

  • die gevestigd is in het werkingsgebied en hier ondernemingsactiviteiten uitvoert; of
  • die onderbouwt dat de beoogde economische effecten van het project overwegend neerkomen in het werkingsgebied.


Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van een externe deskundige voor:

  • het opstellen van businessplannen;
  • de uitwerking van marketingplannen;
  • het opstellen van haalbaarheidstoetsen;
  • de voorbereiding en indiening van voldoende uitgewerkte voorstellen voor inzet van risicofinanciering door andere partijen dan de aanvrager zelf;
  • de voorbereiding en uitwerking van plannen voor bedrijfsoverdracht.


De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten per activiteit, tot een maximum van € 2500 per activiteit, met een maximum van € 12.500 in totaal.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2020-10-21 — Het budget is ruim overvraagd, er kunnen daarom geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+