De anderhalve-meter-regeling provincie Groningen 2020

Het doel van De anderhalve-meter-regeling provincie Groningen 2020 (AMGR) is om kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties in de provincie Groningen te ondersteunen bij het herinrichten van hun onderneming/organisatie aan de anderhalve-meter-economie.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.07.2020 t/m 31.12.2020
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget € 1,5 miljoen
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Provincie Groningen
 • 299 open subsidies aangeboden
 • 86 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van De anderhalve-meter-regeling provincie Groningen 2020 (AMGR) is om kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties in de provincie Groningen te ondersteunen bij het herinrichten van hun onderneming/organisatie aan de anderhalve-meter-economie.

Onder kleine ondernemingen worden zelfstandige bedrijven verstaan met minder dan 50 werknemers én met een jaaromzet van maximaal € 10 miljoen of een balanstotaal van maximaal € 10 miljoen.

Op de regeling zijn de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 en de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties met de volgende SBI codes:

 • 47: Detailhandel, met uitzondering van 4711, 47528, 4776 en 479;
 • 503: Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten);
 • 55: Logiesverstrekking;
 • 56: Eet- en drinkgelegenheden;
 • 79: Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus;
 • 81: Facility management, reiniging en landschapsverzorging;
 • 88993: Lokaal welzijnswerk;
 • 88999 Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn;
 • 90: Kunst;
 • 91: Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud;
 • 93: Sport en recreatie;
 • 9491: Levensbeschouwelijke organisaties;
 • 9499: Overige belangen- en ideële organisaties;
 • 96: Wellness en overige dienstverlening, met uitzondering van 9609.


Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van noodzakelijke aanpassingen die door een kleine onderneming of maatschappelijke organisatie vóór de datum van indiening van de subsidieaanvraag zijn gemaakt bij het aanpassen van de onderneming/organisatie aan de anderhalve-meter-economie.

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2500.

Aanvragen kunnen doorlopend via een web portal worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-06-30 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+