Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19

Het doel van de Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVSC19) is het compenseren van verhuurders van sportaccommodaties voor de financiële schade die zij oplopen wanneer zij de huursom van amateursportorganisaties kwijtschelden (en stimuleert hiermee verhuurders om de huur voor amateursportorganisaties kwijt te schelden).

Looptijd 15.09.2020 t/m 30.06.2021
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget € 89,5 miljoen
Behandeld door Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
Verstrekt door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • 296 open subsidies aangeboden
  • 86 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVSC19) is het compenseren van verhuurders van sportaccommodaties voor de financiële schade die zij oplopen wanneer zij de huursom van amateursportorganisaties kwijtschelden (en stimuleert hiermee verhuurders om de huur voor amateursportorganisaties kwijt te schelden).

In aanmerking komen alle verhuurders van sportaccommodaties aan amateursportorganisaties. Dit kunnen zowel gemeenten, sportbedrijven als particuliere verhuurders zijn.

Op grond van de regeling komen de verhuurders in aanmerking voor een tegemoetkoming voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de kwijtgescholden huursom. Wanneer het totale voor tegemoetkoming geclaimde bedrag hoger is dan het beschikbare budget zal de verdeling naar rato van de aangevraagde bedragen plaatsvinden.

Aanvragen kunnen van 15 september 2020 tot en met 15 oktober 2020 worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Laatst gewijzigd op 2020-09-15 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postbus 16006

+