Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II

Het doel van de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II (TASO) is amateursportorganisaties tegemoet te komen in de schade geleden door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Looptijd 15.07.2020 t/m 30.06.2021
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget € 44,5 miljoen
Behandeld door Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
Verstrekt door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • 296 open subsidies aangeboden
 • 86 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II (TASO) is amateursportorganisaties tegemoet te komen in de schade geleden door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

In aanmerking voor een tegemoetkoming komen amateursportorganisaties die ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. Binnen de regeling wordt gewerkt met twee categorieën amateursportorganisaties:

 • amateursportorganisatie categorie A: amateursportorganisatie met doorlopende lasten van meer dan € 500 en minder dan € 4000;
 • amateursportorganisatie categorie B: amateursportorganisatie met een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van minimaal € 8000 na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming of subsidie op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) of de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL).


De hoogte van de tegemoetkoming voor een amateursportorganisatie categorie A is afhankelijk van haar doorlopende lasten in periode 1 (1 maart 2020 tot 1 juni 2020) of periode 2 (1 juni 2020 tot 1 september 2020) en bedraagt:

 • bij doorlopende lasten van € 501 t/m € 1500: € 1500;
 • bij doorlopende lasten van € 1501 t/m € 2500: € 2500;
 • bij doorlopende lasten van € 2501 t/m € 3999: € 3500.


De hoogte van de tegemoetkoming voor een amateursportorganisatie categorie B is afhankelijk van haar doorlopende lasten in periode 1 of periode 2 na aftrek van de ontvangen tegemoetkoming of subsidie op grond van de TOGS en de TVL en bedraagt:

 • bij doorlopende lasten van € 8000 t/m € 13.999: € 4000;
 • bij doorlopende lasten van € 14.000 t/m € 19.999: € 5000;
 • bij doorlopende lasten van € 20.000 en hoger: € 6000.


Aanvragen kunnen van 22 september 2020 tot en met 11 oktober 2020 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt door middel van loting van de aanvragen die in de aanvraagperiode zijn ontvangen, bepaald welke aanvragen worden gehonoreerd.

Laatst gewijzigd op 2020-09-30 — Publicatie gewijzigde aanvraagperiode

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postbus 16006

+