Beleidsregel subsidieverlening genieten van water

Het doel van de Beleidsregel subsidieverlening genieten van water (GVWDOD) is het stimuleren van initiatieven op het vlak van genieten van water, als die leiden tot een beter waterbewustzijn bij bewoners.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.02.2019 t/m 31.12.2020
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2019 en 2020: € 50.000 per jaar
Behandeld door Waterschap Drents Overijsselse Delta
Verstrekt door Waterschap Drents Overijsselse Delta
  • 322 open subsidies aangeboden
  • 84 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Beleidsregel subsidieverlening genieten van water (GVWDOD) is het stimuleren van initiatieven op het vlak van genieten van water, als die leiden tot een beter waterbewustzijn bij bewoners.

De Algemene subsidieverordening Drents Overijsselse Delta 2016 (Asv) is van toepassing op de regeling.

Het beheersgebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta omvat de volgende gemeenten: Dalfsen, De Wolden, Deventer (met uitzondering van Bathmen en De Worp), Hoogeveen, Kampen, Meppel, Midden-Drenthe, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland, Zwolle en delen van de gemeenten Aa en Hunze, Coevorden, Hardenberg, Hellendoorn, Ommen en Rijssen-Holten.

Een ieder kan subsidie aanvragen.

De subsidie is 50% van de werkelijk gemaakte kosten en kan oplopen tot maximaal € 10.000.

Aanvragen kunnen tot zes weken voordat met de uitvoering van de activiteiten een begin wordt gemaakt, met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta. De verdeling van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen die voldoen aan de criteria.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-06-15 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dokter van Deenweg 186
8025 BM Zwolle
Nederland

+